Zadání

Otázka na tělo

„Mami, kolik je ti vlastně let?“

„Je mi přesně třicet pět.“

„Ale to už tvrdíš roky!“

„Přiznávám, že normálně si trochu vymýšlím. Ale zrovna dnes je to pravda, pokud do mého stáří nezapočítáš víkendy.“

Kolik je mamince doopravdy let?

Víkendy zabírají dvě sedminy všeho času. Matka tedy přiznala jen pět sedmin svého věku.

Matka zapřela víkendy, tedy dvě sedminy svého věku. Přiznala jen pět sedmin.

Vypočítáme tedy trojčlenkou, kolik je sedm sedmin, když víme, že pět sedmin je těch přiznaných 35 let.

2-100mc-016-Kolik je komu let-Otázka na tělo_RES_JPG.jpg

Odpověď

Mamince je doopravdy 49 let.