Zadání

Kdo na to přijde, je "koumák"

1-zadání-obrázek-Koumák.jpg
Čísla jsou do kroužků vepsána na základě určitého systému.
Odhalte jej a přidejte k otazníku číslo tak, aby systém zůstal zachován.

Které číslo patří na místo otazníku?

Zkuste početní operace „v přímce“.
1-řešení-obrázek-Koumák.jpg
Součin čísel v přímce je vždy 120.
Anebo 60, když tu středovou dvojku „vykrátíte“.
Zadání

Kdo na to přijde, je "koumák" 2 (podivné)

1-zadání-obrázek_Koumák 2.jpg
Nahraďte písmena vhodnými čísly tak, aby systém zůstal zachován.

Kterými čísly nahradíme písmena A, B a C?

Věnujte se jenom „nejmenším“ trojúhelníkům.
0-řešení-obrázek-Koumák 2.jpg
Součet čísel ve vrcholech „nejmenších“ trojúhelníků je osm.

Poznámka:

A proč se ten příklad někomu zdá podivný?

Řešení je jaksi umělé, nezahrnuje například všechny trojúhelníky v obrazci, ale jenom některé, totiž ty „nejmenší“.

Každopádně nalezení jakéhokoliv odůvodněného řešení je úspěchem.

Je zajímavé, že děti tento příklad většinou řeší bez potíží. Výhrady mají zpravidla „vzdělanci“.

A s tím souvisí další prospěšnost tohoto příkladu, že totiž vede k rozvinutí diskuse mezi řešiteli!