× E-SHOP DOUČOVÁNÍ KONTAKT O NÁS
Hlavní stránka  > Příklady  >  Petáková  >  10. Geometrie - konstrukční úlohy

 
10. Geometrie - konstrukční úlohy
Konstrukce úseček pomocí Pythagorovy věty
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Konstrukce úseček pomocí Euklidových vět
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Konstrukce úseček užitím podobnosti
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Konstrukce výrazů
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Základní úlohy
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Další úlohy
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Užití středové a osové souměrnosti ke konstrukci trojúhelníků
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Obraz útvaru
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Středy stejnolehlosti dvou úseček
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Středy stejnolehlosti dvou kružnic
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Užití stejnolehlosti dvou kružnic v konstrukčních úlohách
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Konstrukce úsečky dělené daným bodem v určitém poměru
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Užití stejnolehlosti při konstrukci trojúhelníků
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Užití stejnolehlosti k vepisování útvarů
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?
Konstrukce na omezené nákresně
Ještě není hotovo - chcete nám pomoct?