× E-SHOP DOUČOVÁNÍ KONTAKT O NÁS
Hlavní stránka  >  Příklady  >  Petáková

 
  1. Základní poznatky o výrocích a množinách

 
  2. Základní typy rovnic a nerovnic

 
  3. Rovnice s parametrem

 
  4. Funkce

 
  5. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice

 
  6. Goniometrické funkce a trigonometrie

 
  7. Goniometrické rovnice a nerovnice

 
  8. Mocninné funkce, lineární lomená funkce

 
  9. Posloupnosti a řady

 
10. Geometrie - konstrukční úlohy

 
11. Geometrie - výpočty

 
12. Stereometrie

 
13. Vektory

 
14. Analytická geometrie v rovině

 
15. Analytická geometrie v prostoru

 
16. Kuželosečky

 
17. Komplexní čísla

 
18. Kombinatorika a binomická věta

 
19. Diferenciální počet a integrální počet

 
20. Pravděpodobnost a statistika