× E-SHOP DOUČOVÁNÍ KONTAKT O NÁS
Hlavní stránka  >  Příklady  >  Hudcová & Kubičíková

 
  1. Číselné obory, absolutní hodnota reálného čísla

 
  2. Mocniny a odmocniny

 
  3. Výrazy

 
  4. Rovnice a nerovnice a jejich soustavy

 
  5. Funkce a jejich vlastnosti

 
  6. Exponenciální funkce

 
  7. Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmické rovnice

 
  8. Goniometrické funkce obecného úhlu. Planimetrie

 
  9. Komplexní čísla

 
10. Kombinatorika a pravděpodobnost

 
11. Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině

 
12. Posloupnosti a řady